Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfrun Investment AB har ca 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 31 december 2018 på 205,7 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. 

Målsättning
Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemakrnaden förväntas uppnå genomsnittligt på mycket lång sikt, eller bättre, men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning.

Placeringsstrategi
Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj (Aktiv fondportfölj) bestående av hedgefonder vilka bolaget i samråd med sin hedgefondrådgivare bedömt vara de främsta inom sin strategi. Portföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av 8-15 noggrant utvalda hedgefonder.

 

Investeringsprocessen sker i nära samarbete med en väletablerad global rådgivare på hedgefonder.

 

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.