Havsfrun

Årsstämma 2018

Årsstämman i Havsfrun Investment AB äger rum onsdagen den 11 april 2018 kl. 13.30 hos Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm. Aktieägare som önskar ha ett ärende behandlat på stämman ska inkomma med en skriftlig begäran senast den 28 februari 2018.
Begäran skickas per post till Havsfrun Investment AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm eller med e-post till 
info@havsfrun.se.