Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfruns B-aktie är sedan 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har drygt
5 000 aktieägare och ett eget kapital per 30 november 2020 på 152,9 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare. 

 

"Vårt huvudfokus är att söka efter affärsmöjligheter vilka kan bidra till att bolaget uppnår en större volym. Vi söker efter bolag som vi kan koppla ihop Havsfrun med och vilka kan lösa storleksfrågan och även lyfta lönsamheten. Vi utreder förutsättningslöst olika typer av strukturaffärer, exempelvis samgående eller samarbete med andra bolag. Våra bolagssökningar går brett, över flera olika branscher och sektorer."

 

Jonas Israelsson

VD

  

Läs mer

 


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2021-02-24

Bokslutskommuniké 2020

 

Publiceras under vecka 11, 2021

Årsredovisning 2020

 

2021-04-21

Årsstämma 2021

 

2021-04-29

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

 

2021-08-18
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

2021-10-27
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021