Havsfrun

Havsfrun i korthet


Havsfruns ambition är att göra en strategisk allians med en ny partner

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om 158,5 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Över 6 700 aktieägare


Utdrag: VD har ordet (årsredovisning 2020)

"Havsfruns ambition att göra en strategisk allians med en ny partner är för övrigt inte helt olik den nya amerikanska börstrenden ”SPAC” (Special Purpose Acquisition Company). Denna innebär en initial börsnotering av ett väsentligen likvitt bolag som siktar på att, inom 1–2 år från börsnoterad grund, i steg 2 skapa lönsamma strategiska allianser, genom uppköp, samgående eller på annat sätt. Havsfruns bedömning är att vi ligger väl framme i liknande bana, med etablerad historik, likvida tillgångar och nu mer än 6 000 aktieägare. Poängen är att skapa nya aktieägarvärden. Vi är tämligen kräsna i vårt urval och siktar på allianser med klar samgåendepotential som väsentligt överstiger Havsfruns substansvärde. Ambitionen är hög men inte orimlig. Vi tror att ambitionen är förenlig med ett kvalitetsurval av potentiella partners som också ser klara fördelar i en samverkan. Kort sagt win-win, dvs allianser med ökat aktieägarvärde på två håll."

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Claes Werkell (ordförande), claes.werkell@havsfrun.se, mob +46 708 02 28 alt

Jonas Israelsson (VD), jonas.israelsson@havsfrun.se, mob +46 734 17 40 21


 

Läs mer

 


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2021-02-24

Bokslutskommuniké 2020

 

Publiceras under vecka 11, 2021

Årsredovisning 2020

 

2021-04-21

Årsstämma 2021

 

2021-04-29

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

 

2021-08-18
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

2021-10-27
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021